Financieel gezond Montferland moet wel op centen letten

MONTFERLAND – De gemeente Montferland sluit deze raadsperiode financieel gezond af. Voor 2018 is er zelfs een kleine plus van 100.000 euro. “Daarmee hebben we een sluitende begroting”, zegt wethouder Rob Visser. “Er is echter geen ruimte voor extra nieuw beleid en om mogelijke structurele tegenvallers op te vangen.”

Vooral de zorg blijft de komende jaren een pijnpunt. “We komen op dit moment 2 miljoen euro per jaar tekort”, vertelt Visser. “Voor 2017 en 2018 zijn er extra middelen nodig om die tekorten op te vangen. Een deel wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve, maar we moeten nog een miljoen vinden. En als we naar het huidige regeerakkoord in Den Haag kijken, komt er nog veel op de gemeenten af.”

Woonlasten
De gemeentelijk woonlasten voor de burgers dalen de komende jaren wel met 2 procent. Dat heeft vooral te maken met de tarieven voor de afvalstoffenheffing, die met 15 procent naar beneden zijn bijgesteld. Zo wordt het vaste jaarbedrag met 27 euro verlaagd en de prijs per lediging met 50 eurocent.

“Vorig jaar zijn we gestart met de inzameling van drankkartons en blik”, legt Visser uit. “Op basis daarvan hadden we verwacht dat we naar dertien in plaats van ledigingen van grijs afval per jaar zouden gaan. Maar dat zijn er zeventien geworden. Daardoor is er meer geld binnengekomen, dat we nu teruggeven aan de burger.”

Daar staat een lichte verhoging voor de tarieven voor rioolheffing en OZB tegenover. De stijging van de rioolheffing is echter minder dan de afgelopen jaren, toen de lasten voor de burger rond de 12 procent stegen. Dat is nu nog 4 procent. “De OZB verhogen we met 1 procent, waarmee we niet boven het inflatieniveau uitkomen.”

Nieuw beleid
Ondanks dat er geen ruimte is voor extra nieuw beleid, investeert de gemeente Montferland de komende jaren wel meer in de openbare ruimte. Ook voor woningbouw is weer extra geld gereserveerd. Projecten als het verbeteren van de leefbaarheid en de uitstraling van het openbaar gebied, continuering van de startersleningen, verduurzaming van woningen en het stimuleren van mensen om langer zelfstandig te blijven wonen, zijn hierbij de speerpunten.

Verder is er onder andere geld beschikbaar voor een onderzoek naar de realisatie van de centrale huisvesting van het basisonderwijs in ’s-Heerenberg. Ook worden de onderzoeken naar de toekomst van zwembad ‘de Hoevert’ en de clustering van de voetbalverenigingen voortgezet. “Bij St. Joris en vv Zeddam hebben we al onderzoek gedaan”, zegt Visser. ‘De resultaten van het onderzoek naar de toekomst van ‘de Hoevert’ worden begin 2018 bekend.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.