Federatieve onderscheiding schutter Ab Reuling

DIDAM – Ab Reuling kreeg zondag een federatieve onderscheiding opgespeld, omdat hij zich al 25 jaar lang onafgebroken heeft ingezet voor de schutterswereld. De medaille werd uitgereikt bij Piet Stroker, beschermheer van schutterij St. Isidoris in Oud Dijk.
Ab Reuling onderscheiden (640x426)
In 1990 trad Reuling toe tot het bestuur van St. Isidorus. Van 1998 tot en met 2010 is hij voorzitter geweest van de Oud-Dijkse schutterij, waarna hij toe is getreden tot het bestuur van de Kring Montferland en het bestuur van de Gelderse Federatie St. Hubertus. Tot vorig jaar maakte hij ook nog deel uit van het bestuur van St. Isidorus.