Euregionale bijeenkomst ‘1945-2015 Als der Frieden kam…’

ELTEN/’s-HEERENBERG/ZEVENAAR – Heinz Goertz en Willem Franck houden op 20 september de bijeenkomst ‘1945-2015 Als der Frieden kam…’ over de eerste jaren na de oorlog. Zij willen daarin graag mensen aan het woord laten, die de tijd van 1945 tot 1950 bewust hebben meegemaakt.

Het wapen van Elten.
Het wapen van Elten.

“In 2015 moeten we ook in onze regio zeventig jaar vrede en veiligheid vieren”, vinden de twee initiatiefnemers. Daarom organiseren Goertz en Franck, ondersteund door de EUREGIO Rijn-Waal, een bijeenkomst van tijdgenoten uit Bergh (’s-Heerenberg), Elten en Zevenaar. “We willen dat deze mensen hun persoonlijke ervaringen kunnen vertellen over de periode van 1945 tot 1950.”

De bewoners van Bergh, Elten en Zevenaar waren eeuwenlang goede buren. Vervolgens kwam de oorlog en werden ze ‘vijanden’. Wat is er gebeurd na de oorlog? Hoe stonden de mensen ten opzichte van elkaar? Juist over de eerste tijd na de oorlog is weinig bekend. Willem Franck en Heinz Goertz zijn er daarom van overtuigd: “Er zullen verhalen op tafel komen die al vergeten waren.”

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van Hotel Wanders aan de Eltener Markt 2 in Elten. De inloop is vanaf 14.30 uur, het programma begint om 15 uur en eindigt rond 18 uur. De entree is gratis.

Historicus Edwin Zweers uit ‘s-Heerenberg zorgt met oude foto’s en een korte historische schets voor de inleiding. Karin Kasteel en Wian Egberts uit Zevenaar vullen de korte pauzes met toepasselijke muziek. Tegen het einde van de middag zijn bijdragen uit het publiek welkom. “We verwachten een heel bijzondere bijeenkomst, die bijdraagt aan het historisch bewustzijn, wederzijds begrip, vriendschap en die een passende herdenking van zeventig jaar vrede en veiligheid is”, zegt Franck.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Heinz Goertz, goertz-heinz@t-online.de en +49 (0) 2821 22823 of Willem Franck, info@franckly.com en +31 (0) 6 53546468.