Eremedaille der Federatie voor Tonnie Peters

DIDAM – Tonnie Peters is zondag onderscheiden met de Eremedaille der Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus. Hij ontving de medaille als waardering voor alle activiteiten die hij de afgelopen 45 jaar verrichte voor schutterij St. Martinus Greffelkamp.

Tonnie Peters en zijn vrouw Maria.

Zo reed hij jaren de trekker voor het ringsteken. In 1983 werd hij vendelier en in 1995 mocht hij zelf de vendelhulde ontvangen, omdat hij ruiterkoning werd. Sinds 2002 is Peters commandant van de vendeliers. De jeugdvendeliers bestonden toen al enkele jaren. Peters breidde de groep uit met aspiranten en junioren. Ook het showvendelen werd onder zijn leiding geïntroduceerd. Inmiddels bestaat de totale groep uit 28 vendeliers.

Verder maakt(e) Tonnie Peters deel uit van tal van commissies van de schutterij, zoals de droppingcommissie die het Martinusfeest en de Martinusdag organiseert. Daarnaast zette hij zich in voor het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen en de Kringdag 2017. Tenslotte is Peters actief betrokken bij het bouwen van de ereboog in zijn bogenbuurt, waarvan hij nog steeds voorzitter is.