Dodenherdenking bij monument de ‘Goede Herder’

’s-HEERENBERG/STOKKUM – Het ‘Comité Herdenking 4 mei ’s-Heerenberg/Stokkum’ nodigt de inwoners van ’s-Heerenberg, Lengel en Stokkum uit om deel te nemen aan de dodenherdenking op vrijdag 4 mei. De herdenking begint om 19 uur in de Pancratiuskerk.

Namens de gemeente Montferland houdt burgemeester Peter de Baat een overdenking. Ook voert een vertegenwoordiger namens de gezamenlijke kerken het woord. Kinderen uit groep 6 of 7 van de Mariabasisschool, Openbare Basisschool ‘t Montferland en de Galamaschool dragen enkele gedichten voor. De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door koor ‘For Joy’ uit Stokkum.

Na de herdenkingsbijeenkomst in de kerk vindt om 19.47 uur de stille tocht, voorafgegaan door harmonie Crescendo, naar monument de ‘Goede Herder’ aan de Oude Doetinchemseweg plaats. Om 20 uur wordt na het blazen van de Taptoe twee minuten stilte gehouden.

Aansluitend legt burgemeester De Baat namens de gemeente Montferland een bloemstuk bij het monument. Ook de schoolkinderen leggen bloemen. Hierbij is een vertegenwoordiging van het Korps Mariniers (oud-mariniers) aanwezig om gesneuvelde militairen in oorlogstijd en tijdens missies te herdenken. Harmonie Crescendo sluit de plechtigheid af met het Wilhelmus. Het Sint Antoniusgilde is eveneens aanwezig om de gevallenen te eren.

Voorafgaand aan de stille tocht zijn er bloemen gelegd door de organisatie bij de ‘stolpersteine’ aan de Molenstraat (hoek Kellenstraat) en bij de Canadese 25 Pounder op de Bleek. Daarna is iedereen welkom om bij grandcafé de Snor om onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten.