D66 verkiest Ruth Mijnen tot politieke held van 2018

STOKKUM – Tijdens de jaarlijkse politieke tweedaagse voor D66-bestuurders uit het hele land is wethouder Ruth Mijnen verkozen tot politieke held van 2018. De andere twee politieke helden die in het zonnetje werden gezet, zijn Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy en Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

Ruth Mijnen.

Er werd ook toegelicht waarom Mijnen deze titel verdiende. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is D66 Montferland volledig opnieuw opgericht na een turbulente voorgeschiedenis. Samen met enkele enthousiastelingen wisten zij één raadszetel te bemachtigen, waarna lijsttrekker Ruth Mijnen voor het eerst zitting nam in de gemeenteraad.

Gedurende deze raadsperiode wist zij zich sterk te maken voor onderwerpen als duurzaamheid, jongerenbeleid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte wat tot zichtbare resultaten heeft geleid. Naarmate de raadsperiode vorderde, kregen steeds meer partijen respect voor de inzet van Mijnen waardoor de inbreng van D66 op veel positieve bijval kon rekenen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wist D66 Montferland met Mijnen als lijsttrekker een extra zetel te bemachtigen. Met 2 van de 25 zetels is D66 Montferland de kleinste partij in onze gemeente. Desondanks lieten andere partijen weten graag met D66 verder te willen als coalitiepartner.

Mijnen werd ook nadrukkelijk naar voren geschoven om wethouder te worden namens D66 in het nieuwe college. De kapstok van het coalitieprogramma is bestuurlijke vernieuwing, wat Mijnen in haar portefeuille heeft. Ook typische D66-onderwerpen als kunst en cultuur, sport en onderwijs heeft ze in haar pakket. Op basis van deze verdiensten is ze verkozen tot politieke held.