Burger denkt mee over bezuinigingen gemeente

DIDAM – In het gemeentehuis van Montferland vond donderdag 5 juni een informatieavond voor het maatschappelijk middenveld in het kader van de startnotitie kerntakendiscussie 2014 plaats. De bijeenkomst werd goed bezocht, het werkcafé zat overvol.

Logo gemeenteDe avond werd aan elkaar gepraat door de landelijk bekende gespreksleider Peter van der Geer. In haar welkomstwoord memoreerde burgemeester Ina Leppink aan een eerdere bezuinigingsronde in 2010 waarbij 1,7 miljoen euro moest worden bezuinigd. Door maatregelen van het Rijk en overheveling van taken naar de gemeente dient er nu weer bezuinigd te worden tot een bedrag van 2 miljoen euro, zoals de programmabegroting 2014 laat zien.

De ‘kaasschaaf methode’ is vooralsnog niet aan de orde. De gemeente hoopt echter slim te bezuinigen via een participatiegedachte binnen het maatschappelijk middenveld, dus met medewerking, meedenken en actiebereidheid van de inwoners. Ook de ambtelijke organisatie moet hieraan een bijdrage leveren.

Discussie
Bij de bijeenkomst waren een honderdtal personen aanwezig van verenigingen (sport en cultuur), het Oranje Comité, dorp- en wijkraden, zwembaden, zorg en welzijn, seniorenafdeling en diverse stichtingen. Er werden groepen gecreëerd, die onder leiding van ambtenaren over onderwerpen discussieerden zoals subsidies voor maatschappelijke en culturele instellingen, openbare ruimten voor groen en gebouwenbeheer.

Tijdens één van de sessies stelde gemeentesecretaris Ted Evers kernachtig dat er een omslag moet plaatsvinden in het denken. “Want de gemeente zijn wij allen. Wij kunnen ons niet verschuilen in kreten als ‘de gemeente zoekt het maar uit, wij betalen toch belasting’”, zei Evers.

In een eerder stadium waren er naar aanleiding van een krantenartikel al 17 ideeën ingebracht in dit kader. Na de pauze gaf Peter van der Geer een korte samenvatting van de uitkomst van de interactieve settings en het vervolg van het gehele traject. Een kleine greep uit de ingebrachte ideeën: privatisering van gemeentegronden (volkstuintjes en rotondes), meer verantwoordelijk aan burgers geven, opruimen van afval door eigen organisatie (carnaval, kermis, Didam op Stelten), schuiven met budgetten binnen dorpskernen, verschaffen van eigen budgetten met bestemming naar keuze, gebouwen samen delen en activiteiten clusteren en het in kaart brengen van onrendabel gebruik accommodaties en daarop anticiperen.

Besluitvorming
In november 2014 moet de gemeenteraad tot besluitvorming komen over het complexe geheel. Naast het bijna voltallig College van B &W waren ook vele raadsleden aanwezig om kennis te nemen van de mogelijkheden en wensen. Tot slot gaf burgemeester Leppink aan blij verrast te zijn over de positieve bijdrage van alle aanwezigen en de grote opkomst en betrokkenheid.