Brainstorm Gabriëlparochie met ‘jong’ gelovigen

’s-HEERENBERG/DIDAM – De parochie H. Gabriël nodigt op woensdag 25 oktober ‘jong’ gelovigen uit voor een zogenaamde brainstorm. “En jong gelovigen is daarbij een relatief ruim begrip”, zegt pastoor Jurgen Jansen. “We bedoelen hier met name de groep mensen tussen zeg maar de 30 en de 50 jaar, maar we kijken niet op een aantal jaren meer of minder.”

Vanwaar de oproep tot deze uitnodiging voor het deelnemen aan de brainstorm? Pastoor Jansen: “We zijn op dit moment druk bezig met het herstructureren, het vormgeven aan de Gabriël 2.0. Een vernieuwde parochie die nodig is om ons motto waar te maken: ‘Geloof in de toekomst’. Met dat motto raak je natuurlijk ook de relatief wat jongeren in onze parochie. Zij zijn degenen voor wie we graag wat willen betekenen. Niet alleen in de toekomst, maar juist ook nu in het heden.”

Het blijkt echter ook dat het lastig is om deze groep van gelovigen te bereiken. “Het zijn over het algemeen relatief jonge, werkende ouders met een druk gezinsleven en veel verplichtingen”, geeft Josine ten Have aan. Enkele jaren geleden is zij, samen met een aantal anderen, maandelijkse bijeenkomsten gestart voor deze doelgroep. “We merkten dat we behoefte hadden aan nieuwe energie, aan nieuwe ideeën om bijeenkomsten te organiseren voor deze groep gelovigen. Het zijn waardevolle bijeenkomsten, maar het zou mooi zijn als we die zo kunnen invullen dat we meerdere mensen aanspreken.”

Behoefte
Zowel Josine ten Have als pastoor Jansen merkt dat er onder jongeren behoefte is om het met elkaar te hebben over geloven, maar ook over andere thema’s. Pastoor Jansen: “Het is alleen zoeken hoe, op welke manier en hoe vaak je dit aan moet bieden? Dat kunnen we het beste bepalen als we dat van onze ‘doelgroep’ zelf horen. Vandaar dus onze oproep aan de mensen tussen de circa 30 en 50 jaar om samen met ons te brainstormen en mee te denken.”

De bijeenkomst is op woensdag 25 oktober vanaf 20 uur in de Gabriëlzaal van het Parochiecentrum in Didam naast de Mariakerk. Mail voor meer informatie naar gabriel@parochiegabriel.nl.