Basisschool in Loil blijft zeker tot 2023 open

LOIL – Loil hoeft voorlopig nog geen afscheid te nemen van zijn school. De Daltonbasisschool St. Jozef blijft na dit schooljaar nog minimaal vier jaar open. Ruim een week geleden zette het college van bestuur van scholenkoepel LiemersNovum alle seinen op groen. Donderdag kregen de ouders tijdens de jaarlijkse informatieavond het goede nieuws te horen.

Vorig jaar mei werd de daltonvlag in top gehezen en werd de nieuwe naam van de school onthuld.

In 2016 werd het daltononderwijs ingevoerd in Loil. De Jozefschool, die op dat moment met sluiting werd bedreigd, kreeg van de toenmalige Stichting Primair Onderwijs de Liemers (nu LiemersNovum) drie jaar de tijd om de nieuwe onderwijsvisie vorm te geven en te bewijzen dat er toekomst is voor het basisonderwijs in Loil. Daarin slaagde de school met vlag en wimpel.

“We voldoen aan alle voorwaarden die de stichting drie jaar geleden heeft opgesteld bij de invoering van de daltonvisie”, zegt schooldirecteur Bart van der Ent. Eén van die eisen was dat de kwaliteit van het onderwijs in Loil moest worden gewaarborgd. “Bij de citotoets scoren we boven het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat de weg, die we zijn ingeslagen richting vernieuwingsonderwijs, de school goed heeft gedaan. Dat blijkt ook uit het visitatierapport van de onderwijsinspectie.”

Samenwerking
Daaraan heeft de samenwerking met basisschool De Ontdekking in Didam ook bijgedragen. Zo werden de leerkrachten van de St. Jozefschool gekoppeld aan de groepsleerkrachten van De Ontdekking. “De kwetsbaarheid van een kleine school is dat je het als leerkracht vaak helemaal alleen moet doen”, weet Van der Ent. “Nu kunnen ze met hun collega’s sparren en onderwerpen bespreken die horen bij een specifieke leeftijdsgroep.”

De samenwerking leidde bovendien tot een positieve begroting. Van der Ent: “Samen kunnen we groot inkopen. Maar we blijven ook in de plus door de hand, waar het kan, op de knip te houden. We verwachten dat die ontwikkelingen zich ook de komende jaren voortzetten. Daarom hebben we van scholenkoepel LiemersNovum groen licht gekregen en blijft de school zeker tot 2023 open.”

Visitatie
Volgend jaar hoopt Van der Ent ook een visitatie te ontvangen van de Nederlandse Daltonvereniging, waarmee de St. Jozefschool officieel een daltonschool wordt. “Het daltononderwijs is al ver ontwikkeld, maar we zijn op papier nog geen daltonschool. Daltonschool word je niet zomaar, het is een keurmerk. Iedere vier tot vijf jaar word je als daltonschool gevisiteerd.”

Met de invoering van het daltononderwijs groeit ook het leerlingenaantal in Loil weer licht. Op dit moment telt de Jozefschool 91 kinderen. Voor volgend jaar is de school al verzekerd van 94 leerlingen. Daarmee voldoet ze zelfs weer aan de opheffingsnorm (94) van de gemeente.

“Daar hebben we met zijn allen de afgelopen jaren keihard voor gewerkt”, vindt Tamara Donkers, lid van de medezeggenschapsraad van de school. “De sfeer is goed en heeft bijgedragen aan een positief beeld van de school. Daardoor hebben we ook het vertrouwen van de ouders gekregen om de nieuwe onderwijsvisie in te voeren. Zonder dat vertrouwen en zonder de inzet van de kinderen en het personeel was het nooit zo snel gelukt.”