Afscheid Jules Lauwerier als bestuurslid Kontaktraad Loil

LOIL – Jules Lauwerier heeft tijdens de jaarvergadering van de Kontaktraad Loil op 5 september afscheid genomen als bestuurslid. Hij stopte vanwege drukke werkzaamheden en een aanstaande verhuizing.

Ivonne Harmsen overhandigt Jules Lauwerier het beeldje 'samen Loil'. Foto Tonnie Peters
Ivonne Harmsen overhandigt Jules Lauwerier het beeldje ‘samen Loil’. Foto Tonnie Peters

Voorzitter Ivonne Harmsen noemde het aftreden van Lauwerier het verlies van een deskundig bestuurder, die van de hoed en de rand weet op het gebied van de gemeentelijke wet- en regelgeving. “Vraag je aan mensen hun mening over Jules te geven, dan zegt iedereen ‘het is een fijne vent’.”

Lauwerier had binnen de Kontaktraad een grote analytische inbreng men name betreffende het onderwerp onderwijs. Hij zat in de werkgroep onderwijs en was betrokken bij het opstellen van het dorpsplan. “Hij was letterlijk onze toezichthouder tijdens de renovatie van de Wehlseweg en het kerkplein. Jules heeft in al zijn bescheidenheid, die zo tekenend voor hem is, achter de schermen veel gedaan. De Kontaktraad vindt het bijzonder prettig Jules als eerste, als gebaar van dank, het beeldje ‘samen Loil’ aan te mogen bieden.”

Lauwerier gaf in zijn dankwoord aan dat hij met plezier deel heeft uitgemaakt van de Kontaktraad en spreekt waardering uit over de samenwerking met de verenigingen. “De samenwerking is de kracht van het dorp. De Kontaktraad heeft een goede doorstart gemaakt samen met de verenigingen.”