‘Aanbermen Nevelhorstplas tast natuurwaarden gebied aan’

DIDAM – Het IVN afdeling De Liemers, de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar en Paul Aukes hebben bezwaren tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijziging voor de Nevelhorstplas. Volgens de drie tast het storten van specie bij het aanbermen van de plas de natuurwaarden van het gebied aan.

nevelhorst-small“Wij zien graag dat de huidige bestemming gehandhaafd blijft voor zwemmers, sporters, vissers, wandelaars en natuurliefhebbers en wordt uitgebreid met de bestemming natuur”, zegt Paul Aukes, oud-ecoloog bij het Ministerie van Landbouw. “De aanwezige natuur en het water maken namelijk voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van het gebied voor de bevolking uit.”

De bezwaarmakers zijn dan ook tegen de plannen van beheerder Leisurelands, die de plas deels wil aanbermen en daarmee een rondje rond het water mogelijk wil maken. Ook zou daarbij de zwemfunctie verdwijnen. “De Nevelhorstplas is echter juist zeer geschikt als zwemwater”, weet Aukes. “Het water heeft een diepte van vier tot zes meter en een zandbodem met een kleine sliblaag. De nu 75-jarige plas kende een ongestoorde ontwikkeling en is voedselarm, schoon en heeft een grote zichtdiepte. De provincie heeft het water zelfs aangemerkt als uitstekend zwemwater.”

Onder andere door die voedselarmoede, maar ook door de over het water hangende takken, is het volgens Aukes bovendien een zeer aantrekkelijk fourageer- en broedgebied voor tal van vogels. Daarbij heeft de plas een grote visfauna en is het één van de drie viswateren in Nederland waar je nog vrij mag vissen op karper.

Verwaarlozing
“Maar in de huidige situatie heeft het gebied helaas te lijden onder verwaarlozing’’, vinden de bezwaarmakers. ,,Het opruimen van het zwerfvuil laat te wensen over en de vuilnisbakken zitten overvol. Door het laten liggen van grof maaisel is het gras niet interessant als ligweide. In de omgeving liggen gebruikte naalden van drugsverslaafden en de parkeerplaats en gebouwtjes zijn niet onderhouden. Dit alles geeft de indruk dat het gebied het stiefkind is van Leisurelands.”

Uit contacten met recreanten blijkt volgens de bezwaarmakers echter dat het gebied nog steeds in een behoefte kan voorzien voor zwemmers, vissers en wandelaars. “Maar zij hoeven geen extra rondwandelpad over gestorte specie in de plas”, zegt Aukes. “Ook hebben ze net als wij grote zorgen over de geplande aantasting van het gebied en het slechte beheer.”

Voor het storten van specie moet bijvoorbeeld de boombeplanting worden gekapt. Bovendien wordt de ondiepte langs het strand gedempt, waardoor zwemmen feitelijk onmogelijk wordt gemaakt en waadvogels en steltlopers geen biotoop meer wordt geboden. Verder weet Aukes dat het niet gemakkelijk is om de gestorte specie op verontreiniging te controleren.

“We verzoeken daarom de gemeente de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor de Nevelhorst niet door te voeren”, besluit Aukes. “Daarbij onderschrijven we de suggestie van de recreanten dat de gemeente het gebied beter zelf kan verwerven, om het zelf met vrijwilligers te gaan onderhouden.”